Magneten kunnen bedplassen bij kinderen voorkomen.

In veel gezinnen zorgt het voor stress: kinderen die in bed plassen. Onderzoek van een universiteit in Egypte levert mogelijk een oplossing op: magnetische stimulatie kan het bedplassen voorkomen.
Waarom kinderen in bed plassen is voor onderzoekers nog een raadsel, maar ze gaan ervan uit dat het voor een deel tussen de oren zit. Omdat het voor veel kinderen en hun ouders een hoop ellende oplevert, deden onderzoekers van het Assiut University Hospital in Egypte een poging om het aantal keren dat in bed geplast werd te verminderen, schrijft:

Behandeling met magneet
En dat lukte: met behulp van magnetische stimulatie ging het aantal keren dat kinderen in hun bed plasten omlaag. Aan het onderzoek deden 41 patiënten mee, die werden verdeeld in twee groepen. De ene groep werd met een magneet behandeld, terwijl de rest alleen dacht dat ze een behandeling kregen.
Bij de groep die een echte behandeling kreeg, werd een systeem met een magneet op de onderrug geplaatst. Daarmee kregen ze kleine pulsen van 15 Hz toegediend. Beide groepen kreeg vijf keer tien sessies.
Minder plassen
Bij de groep die een echte behandeling kreeg, ging het gemiddelde aantal keren bedplassen omlaag van 5,7 keer per week naar 0,3 keer. Ook bij de controlegroep ging het gemiddelde omlaag: van 6,5 keer per week naar 1,8 keer.
Hoewel het aantal keren bedplassen dus bij beide groepen daalde, bleef het effect bij de groep met een echte behandeling langer. Na een maand plaste de behandelde groep gemiddeld nog één keer per week in bed. De andere groep was al snel terug op het oude gemiddelde.
BEDPLASSEN
Copyright © 2019 by "Mario Verzijl"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: info@bestel-energetix.nl

Frogblog        Voorwaarden         Privacy         Disclaimer