DICLAMER
Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Energetix in Nederland deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Energetix in Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, mobiele site of App komen toe aan Energetix in Nederland of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

Energetix in Nederland is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website, door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.