Geschiedenis
Het effect van magneten op de mens is al duizenden jaren een
fascinerend onderwerp

In de geschiedenis van de mensheid ziet men telkens weer, dat de ervaringen van volkeren, die tot uiting komen in oude wijsheden en traditionele regels, voortdurend worden bevestigd door een zich steeds verder ontwikkelende wetenschap. Een van de meest recente voorbeelden: al generaties lang zijn met name positief ingestelde mensen ervan overtuigd, dat lachen het beste medicijn is. Tegenwoordig hebben de medici gefundeerd bewijs voor dit vermoeden, omdat lachen de activering van het endorfine-systeem tot gevolg heeft. Endorfines zijn die boodschappers, die geluksgevoelens activeren. Zoals men inmiddels weet, spelen ze een belangrijke rol bij de verwerking van pijn in de omgang met fysieke en psychische stress.

Wij zullen dus iets meer respect moeten tonen, ook al lijken de inzichten van onze voorvaderen soms wat onheilspellend, ze waren toch altijd kinderen van hun tijd.

De oude Chinezen rond 2.500 v. Chr.

Waarschijnlijk hebben de oude Chinezen vroeger al magnetische krachten voor genezingsdoeleinden gebruikt. In de traditionele Chinese geneeskunde speelt acupunctuur, waarbij gebruik wordt gemaakt van gemagnetiseerde naalden, een belangrijke rol.

De oude Egyptenaren rond 2.500 v. Chr.

Naast Egyptische mummies werden er ook van magneetsteen gemaakte godenbeelden gevonden. Bekend zijn ook de „mystieke ogen“ van stenen goden met hun krachtige magnetische eigenschappen.  Het is in ieder geval zeker, dat de Egyptenaren natuurlijke magneten voor medicinale doeleinden hebben gebruikt. In de medische literatuur van het oude Egypte treft men bij de opsomming van geneesmiddelen op verschillende plaatsen de term magneetsteen aan.

Van Cleopatra (69 - 30 v. Chr.) wordt gezegd, dat zij magneten als schoonheidsmiddel heeft gebruikt.

Thales van Milete 624 - 546 v. Chr.

Eén van de zeven wijzen; met hem begon de natuurfilosofie. Thales van Milete gold als de eerste, die de aantrekkingskrachten van de magneetsteen herkende. Volgens hem had de magneet een ziel.

Euripides 480 - 406 v. Chr.

Deze Griekse dichter schreef een drama met de titel „Elektra“. Deze meisjesnaam ligt ten grondslag aan het begrip “elektronica”. Volgens Euripides werkt de natuurlijke magneet op de menselijke psyche. De magneet kan deze versterken en weer op de achtergrond treden.

Hippocrates 460 - 370 v. Chr.


De beroemdste Griekse arts uit de oudheid formuleerde de basisprincipes van de medische ethiek (eed van Hippocrates), die tot aan de dag van vandaag bepalend zijn. Hippocrates adviseerde magneetpoeder tegen onvruchtbaarheid.

Plinius 23 - 79


Plinius schreef het omvangrijke werk „Historia naturalis“ en vermeldde daarin, dat de magneet goed voor de ogen is en brandwonden geneest.
Hildegard van Bingen 1098 - 1179

Hildegard van Bingen is de tot nu toe populairste vrouw uit de Middeleeuwen. De visionaire natuurwetenschapper noemde in haar werk Physica/De Lapidibus de magneten als middel tegen verlamming, beroerte en geelzucht.

Paracelsus 1493 - 1541


Deze toonaangevende arts, chemicus en filosoof uit de Renaissance vertrouwde eveneens op de genezende kracht van magneten: met hoeft alleen maar de magneetsteen op het centrum, waar de ziekte zijn oorsprong heeft, te leggen. Bovendien werden van verpoederde magneten volgens zijn aanwijzingen genezende pleisters gemaakt.

Christian Wolff 1679 - 1754


De geleerde en een van de belangrijkste filosofen uit de Tijd van de Verlichting: „Van alles wat uit de aarde wordt opgegraven, is niets wonderbaarlijker dan de magneet.“

Franz Anton Mesmer 1734 - 1815


De Weense arts propageerde het zogeheten „dierlijk magnetisme“, dat magnetische eigenschappen aan het menselijk lichaam toekende. Bekende persoonlijkheden uit die tijd, zoals Washington, Balzac en Schopenhauer, waren zeer onder de indruk van de leer van Mesmer.

Johann Wolfgang von Goethe 1749 - 1832


Mesmers inzichten hebben waarschijnlijk ook grote invloed uitgeoefend op deze grote Duitse dichtersvorst, want hij zei: „Wij hebben allemaal iets van elektrische en magnetische kracht in ons en oefenen net als de magneet zelf een aantrekkings- en afstotingskracht uit. Tussen geliefden is deze magnetische kracht bijzonder sterk en werkt zelfs op grote afstand.“

Emil du Bois-Reymond 1818 - 1896


Deze fysioloog slaagde er als eerste in aan te tonen, dat in het dierlijke en menselijke lichaam elektrische stromen vloeien in de vorm van spier- en zenuwstromen, met de daaraan gekoppelde magnetische werking.

Linus Pauling 1901 - 1994


Linus Pauling werd onderscheiden met de Nobelprijs voor Chemie en de Nobelprijs voor de Vrede. In 1935 ontdekte hij de magnetische eigenschap van de rode bloedlichaampjes.

Werner Heisenberg 1901 - 1976

Deze winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde schreef de magnetische kracht een sleutelrol toe, toen hij zei: „De magnetische energie is de elementaire energie, waar het hele leven van het organisme van afhangt.“

Erwin Neher en Bert Sakmann 1991


Toekenning van de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde aan de professoren Neher en Sakmann voor de ontwikkeling van de Patch-Clamp techniek, waarmee de stroming door de celmembraan bij de stofwisseling gemeten kan worden.

Thomas C. Skalak 21e  eeuw


Prof. Thomas C. Skalak geeft les en doet onderzoek aan de universiteit van Virginia. Hij bewijst dat een magneetveld ontspannend werkt op de bloedvaten en daardoor onder andere leidt tot het sneller slinken van zwellingen.
Copyright © 2019 by "Mario Verzijl"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: info@bestel-energetix.nl

Frogblog        Voorwaarden         Privacy         Disclaimer